Consultancy
Tư vấn
An toàn vệ sinh lao động, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường (CSR)
Chứng chỉ FSC
Đào tạo quản lý doanh nghiệp
Import (Factory)
Nhập khẩu (cho xưởng sản xuất)
Hệ thống chữa cháy tự động Spark-Ex
Hàng ngũ kim cho ngành gỗ Compfitt
Thương mại gỗ
Import (Construction)
Nhập khẩu (cho xây dựng)
Sơn trang trí Flugger
Giấy dán tường Fiona
Phụ kiện kim loại cho xây dựng, nhà ở Compfitt
Export
Xuất khẩu
Hàng nội và ngoại thất bằng gỗ
Các mặt hàng kim loại
Các mặt hàng nhựa
Và một số mặt hàng gia đình khác